Buurtstalling Den Haag

Waarom uw fiets stallen?

In de meeste wijken staan overal fietsen op straat. Sommige worden elke dag gebruikt, maar vele zijn daar achtergelaten. Deze geven soms overlast voor wandelaars en invalidewagens en zijn voor veel wijkbewoners een doorn in het oog doordat ze een rommelige aanblik veroorzaken in de straat.

Ontdek de vele voordelen van het overdekt en veilig stallen van uw rijwiel. De stallingen zijn alleen toegankelijk voor klanten maar uiteraard stalt u uw rijwiel op eigen risico. In sommige stallingen is camera­beveiliging. 

Voor wie zijn fiets niet wil laten verwezen, komen er steeds meer goede stallingen.

Wrak

Steeds vaker zal de Gemeente gaan controleren of een fiets als weesfiets aangemerkt kan worden. Zo’n fiets wordt dan gelabeld en de eigenaar krijgt dan nog enige tijd om zijn fiets op te halen. Daarna wordt deze fiets verwijderd.

Weesfietsen weg uit het Regentessekwartier in Den Haag

Sinds eind oktober mag je je fiets daar niet langer dan 28 dagen ongebruikt buiten laten staan. Na deze periode wordt er een label aan gehangen en heb je nog twee dagen de tijd om hem weg te halen. Daarna wordt hij verwijderd en naar het Fietsdepot gebracht. Daar kun je hem tegen betaling van € 25 ophalen.