Subsidies

Subsidieregeling buurtstallingen weer van start.

Vanaf 1 april tot en met 31 december 2015 kunnen inwoners of bedrijven in Den Haag weer subsidie aanvragen om een buurtstalling te beginnen of een bestaande stalling uit te breiden. Na het succes van de vorige regeling, die van juli 2012 tot 1 januari 2014 liep, is door de gemeente een nieuwe regeling vastgesteld. In totaal is er 150.000 euro subsidie beschikbaar. In een buurtstalling kunnen bewoners tegen een kleine maandelijkse vergoeding hun fiets veilig stallen. Wie een buurtstalling wil openen, komt in aanmerking voor subsidie voor bijvoorbeeld fietsenrekken, een elektrisch slot en een tegemoetkoming voor kleine verbouwingen. Ook eigenaren van bestaande buurtstallingen kunnen een kleine vergoeding krijgen om hun stalling op te knappen. De subsidie is maximaal 400 euro per fietsplek in de stalling, met een maximum van 40.000 euro per buurtstalling. 

Meer informatie en het aanvraagformulier voor subsidie is te vinden op www.denhaag.nl/fiets.

Voor u gelezen in de Haagse begroting:
Voor de periode 2016-2018 is er € 350.000 (hiervan is voor 2016 € 150.000) beschikbaar voor de buurtstallingen. Bewoners uit de hele stad kunnen hier een aanvraag voor doen.